سفارشات شما توسط پست هوایی ابندا به گمرک مهرآباد تحویل داده میشود و سپس برای شما ارسال میشود

این ارسال ممکن است به درب منزل و نهایتا به اداره پست شهر شما باشد

در هنگام دریافت بسته هزینه ای که برای پست و گمرک باید پرداخت کنید به شرح زیر است :

برای بسته ها ساده : هزینه ای بین 0 تا 18 هزار تومان

در صورت دریافت هزینه ی بیشتر از شما با ارسال فاکتور به ما هزینه ی اضافی را باز پس گیرید

و هیچ هزینه ای بابت ارسال از چین از شما گرفته نخواهد شد و تمامی سفارشات ارسال رایگان هستند