قوانین مربوط به سوغات و هدیه در گمرک و معافیت مالیاتی مسائل گمرکی
قوانین مربوط به سوغات و هدیه در گمرک و معافیت مالیاتی
هدیه و سوغات: ماده 39قانون مقررات صادرات و واردات  ورود کالا از طریق پست : ترخیص کالاهایی که...
3 ماه قبل
آشنایی با ممنوعات گمرکی در ایران مسائل گمرکی
آشنایی با ممنوعات گمرکی در ایران
فهرست اشیاء ممنوعه پروازی (پست های هوایی) 1 -کلیه مایعات از جمله قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال...
3 ماه قبل