با سلام، برخی کاربران گزارش داده اند که هزینه پستی اضافی ازشان گرفته میشود، لطفا به این موضوع توجه کنید که حداکثر هزینه گمرکی مجاز برای اقلام غیر الکترونیکی 19 هزار تومان و برای اقلام بالاتر بسته به ارزیاب و ارزش ریالی محصول دارد و میتواند 19 یا حتی بالاتر باشد